Мій кабінет

Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

про роздрiбну купiвлю-продаж тoвapiв на сайтi www.shop.eurooold-industries.com

1. ВИЗНАЧЕННЯ TEPMIHIB

1.1. Договір — цей договір публічної оферти про роздрібну купівлю-продаж товарів на сайті www.shop.eurogoId-industries.com разом з усіма додатками, змінами та доповненнями, що приймаються, вносяться та затверджуються в односторонньому порядку Продавцем.

1.2. Закон — Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12 травня 1991 року, з яким можна ознайомитися за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12

1.3. Законодавство — чинне законодавство України, що включає Цивільний кодекс Украіни, Закон, а також будь-які інші закони та підзаконні нормативні акти, що регулюють відносини між Сторонами.

1.4. Замовлення — інформація за формою та змістом, що передбачені Договором, що надійшла від Покупця Продавцю в електронному вигляді через Iнтернет-магазин, що визначає який саме Товар та на яких умовах має намір придбати Покупець, зокрема: найменування Товару, його кількість, різновид, спосіб доставки, умови оплати Товару, відомості про Покупця та будь-яка інша інформація, визначена Продавцем, що необхідна для продажу.

1.5. Iнтернет-магазин — інтернет-магазин за адресою в мережі lнтернет: www.shop.eurogoId-industries.com, що належить Продавцю.

1.6. Контакт-центр — центр телефонної підтримки Покупців, організований Продавцем, до якого можна звертатися в робочi години з метою отримання інформації щодо обробки Замовлень, порядку врегулювання претензій та отримання будь-якої іншої інформації щодо придбання Товарів в Iнтернет-магазині, який працює за телефоном: 0 800 400 009.

1.7. Покупець(-ці) — дієздатна(-i) фізична(-i) особа(-и), що відвідує lнтернет-магазин, проходить реєстрацію на сайті Iнтернет-магазину та купують Товари (розміщують Замовлення).

1.8. Продавець — lноземне Підприсмство «Євроголд lндестріз Лтд», юридична особа з місцезнаходженням за адресою: 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154 (ідентифікаційний код 32265502)

1.9. Сторона(-и) — Продавець та/або Покупець кожен окремо a6o разом відповідно.

1.10. Товар(-и) — непродовольчі товари IП «Євроголд Iндестріз Лтд», що пропонуються для продажу та реалізуються Продавцем в Iнтернет-магазині.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Договір с публічним договором та договором приєднання, складеним відповідно до ст. 633 та ст. 634 Цивільного кодексу Украіни, за яким Продавець бере на себе обов'язок здійснювати продаж Товарів кожному, хто до нього звернеться, на умовах та в порядку, визначених в Договорі.

2.2. Товари за цим Договором можуть бути придбані Покупцями виключно з метою їx використання за призначенням та задоволення власних побутових потреб, без мети використання таких Товарів при здійсненні господарської діяльності. Покупцями за цим Договором не можуть бути юридичні особи.

2.3. У випадку наміру особи придбати Товари з метою їх використання при здійсненні господарської діяльності та/або використання будь-яким іншим чином, окрім задоволення власних побутових потреб та/або придбання Товарів юридичними особами, такі особи зобов'язані звернутися до Продавця для укладення відповідного договору. Правовідносини між Продавцем та вказаними особами не регулюються цим Договором.

2.4. Умови цього Договору розповсюджуються виключно на осіб, що перебувають на територіі України (за виключенням території АР Крим та населених пунктів, на території яких здійснюсться ATO). Доставка Товарів за Договором можлива виключно на території України (за виключенням території АР Крим та населених пунктів, на території яких здійснюється ATO).

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець на умовах цього Договору зобов'язусться передати, а Покупець прийняти у власність та оплатити Товар, що визначений у підтвердженому Продавцем Замовленнi Покупця.

3.2. Окремі умови Договору, а саме: найменування Товару, строк та вартість доставки та порядок оплати, узгоджуються сторонами в Замовленні, що становить невід’ємну частину Договору.

3.3. Періодом прийняття пропозиції укласти Договір щодо кожного окремого Товару є весь строк, протягом якого такий Товар пропонується для продажу в Iнтернет-магазині.

3.4. Договор вважається укладеним з моменту підтвердження Продавцем розміщеного Покупцем Замовлення щодо такого Товару, що підтверджується отриманням Покупцем відповідного повідомлення від Продавця за відповідним Замовленням на вказану Покупцем електронну адресу.

4. РЕЄСТРАЦІЯ В ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІ

4.1. Для розміщення Замовлення Покупцю необхідно зареєструватися в lнтернет-магазині. Реєстрація в Інтернет-магазині відбувається шляхом створення облікового запису. Для реєстраціі в lнтернет-магазині Покупець повинен навести курсором кнопку «Увійти» у верхній частині сторінки та натиснути кнопку «Реєстрація». У формі, що відкриється Покупець повинен заповнити всі передбачені поля, після чого натиснути кнопку «Зареєструватися». Після реєстрації в lнтернет-магазині для Покупця стає можливим користування обліковим записом. Для доступу до облікового запису покупець має натиснути на кнопку «Профіль»

4.2. Покупець несе повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної ним під час реєстраціï в Інтернет-магазині, а також за будь-які несприятливі наслідки, пов’язані із неповнотою та/або недостовірністю такої інформації. У подальшому визначення особи Покупця щодо всіх Замовлень в Інтернет-магазині буде здійснюватися, виходячи із інформації, зазначеної Покупцем при реєстрації в lнтернет-магазині.

4.3. Покупець, що реєструється та розміщує Замовлення в lнтернет-магазині, надає свої персональні дані та погоджується на ïx обробку Продавцем на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у розділі Інтернет-магазину «Правила конфіденційності»

4.4. Покупець у будь-який момент може змінити зазначену ним під час реєстраціі в lнтернет-магазині інформацію шляхом редагування інформації у розділі «Профіль»

5. РОЗМІЩЕННЯ, ПІДТВЕРДЖЕННЯ, ЗМІНА ТА СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

5.1. Покупець може розмістити Замовлення виключно шляхом оформлення його в Інтернет-магазині. Для розміщення Замовлення Покупець обов'язково повинен попередньо зареєструватися в Iнтернет-магазині в порядку, передбаченому розділом 4 Договору.

5.2. При розміщенні Замовлення, Покупець повинен в обов’язковому порядку зазначити наступну інформацію:

5.2.1. прізвище, ім'я по-батькові Покупця; 

5.2.2. адресу доставки Замовлення;

5.2.3. адресу електронної пошти Покупця;

5.2.4. контактний телефон Покупця;

5.2.5. перелік Товарів та ïx кількість, що бажає придбати Покупець.

5.3. Покупець несе повну відповідальність за повноту та достовірність інформації, зазначеної ним під час розміщення Замовлення, а також за будь-які несприятливі наслідки, пов’язані із неповнотою та/або недостовірністю такої інформації, а також за формування Замовлення Товару (зазначення виду Товару, його кількості тощо) згідно п. 5.5. Договору.

5.4. Iнтернет-магазин містить інформацію щодо характеристик Товарів, цін на Товари, матеріалів, з яких вони виготовлені, та ймовірну наявність таких Товарів у Продавця. Наявність Товарів в lнтернет-магазині не свідчить про обов’язкову та безумовно наявність таких Товарів в наявності у Продавця. Продавець не несе жодної відповідальності перед Покупцем у випадку виявлення відсутності Товару після отримання розміщеного Покупцем Замовлення щодо таких Товарів. Інформація про Товар, розміщена в Інтернет-магазині, не претендує на повноту. У разi необхідності отримання повної інформації про відповідний Товар, Покупець звертається до Контакт-центру або надсилає відповідний запит на електронну адресу Продавця: info@eurogold-industries.com

5.5. Під час розміщення Замовлення Покупець обирає Товар із запропонованого Продавцем асортименту , обираючи необхідні характеристики Товару з-поміж тих, що зазначені на відповідній сторінці, на якій обраний Товар пропонується для продажу та зазначаючи кількість кожної одиниці замовлених Товарів.

5.6. Після вибору Товару та всіх його характеристик, Покупець повинен натиснути кнопку «Додати в Кошик». Обраний Товар переміщується в «Кошик», який стає видимим після натискання значка «Кошик» на панелі у верхній частині сторінки. Покупець може перейти до «Кошика», натиснувши кнопку «Оформити замовлення», яка активує сторінку, де відображаються всі Товари в «Кошику», тобто обрані для розмiщення щодо них Замовлення. Покупець може додавати чи видаляти, змінювати кількість Товарів розміщених в «Кошику»

5.7. Для розміщення Замовлення щодо Товарів, які відображаються в «Кошику», Покупець Повинен натиснути кнопку «Оформити замовлення», після чого відкриється сторінка, на якій Покупець повинен заповнити всі передбачені поля та надати відомості, що є необхідними для розміщення Замовлення та подальшої доставки Товарів Покупцю.

5.8. Заповнивши всі передбачені поля, Покупець повинен обрати способи доставки та оплати Товару із запропонованих в Iнтернет-магазині.

5.9. Розміщення повністю оформленого Замовлення здійснюється шляхом натискання кнопки «Оформити Замовлення», що свідчить про безумовну згоду Покупця з усіма умовами Договору та іншими правилами та умовами, зазначеними в lнтернет-магазині, про намір Покупця придбати визначенi в Замовленні Товари, про підтвердження укладення Покупцем Договору та володіння всією необхідною інформацією про відповідний(i) Товар(и) згідно вимог чинного законодавства України.

5.10. Одразу, але, в будь-якому разі, не пізніше, ніж протягом 1 (одного) робочого дня після розміщення Замовлення Покупець отримує повідомлення на надану ним адресу електронної пошти з інформацією про прийняття Замовлення Продавцем. Повідомлення електронною поштою містить індивідуальний номер Замовлення, який використовується для ідентифікацій та перевірки стану Замовлення.

5.11. На будь-якій стадії обрання Товару, до моменту натискання Покупцем кнопки «Оформити Замовлення», Покупець може скасувати Замовлення, припинивши перегляд сторінок Інтернет-магазину Замовлення, що не було розміщене Покупцем у порядку, визначеному ст. 5 Договору, не приймається до виконання Продавцем.

5.12. Замовлення може бути скасоване Покупцем шляхом використанням контактної форми (форм и зворотного зв’язку), розміщеної в Iнтернет-магазинi, після чого з Покупцем зв'яжеться представник Контакт-центру; a6o самостійно зателефонувавши до Контакт-центру. Самостійна зміна розміщеного Замовлення безпосередньо в Iнтернет-магазині не передбачена. Після здійснення входу в Iнтернет-магазин (за умови попередньої реєстрації) Покупець отримує доступ до додаткових опцій на панелі Покупця, зокрема: історії Замовлень, перегляду стану останнього Замовлення, збереження адрес доставки тощо.

5.13. Продавець має право зв'язатися з Покупцем за наданими Покупцем адресою електронної пошти a6o номером телефону для з’ясування та погодження будь-яких аспектів умов, пов’язаних із обробкою, виконанням, підтвердженням Замовлення тощо. Продавець звільняється від відповідальності за будь-які наслідки відсутності зв'язку (зворотного зв’язку) з Покупцем за вказаною контактною інформацією.

5.14. Разом із отриманими Товарами Покупець отримує підтвердження укладення Договору та придбання таких Товарів, а саме видаткову накладну, в якій зазначені всі придбані Товари та ціна придбання.

5.15. Продавець має право вести звукозапис телефонних розмов між Покупцем та Продавцем при зверненні до Контакт-центру Покупець надає Продавцю згоду для здійснення подальшого використання таких звукозаписів з метою виконання Договору та врегулювання спорів.

5.16. Під час розміщення Замовлення Покупець обирає Товар виключно з наявного в Iнтернет-магазині асортименту. Асортимент Товарів в lнтернет-магазині визначається самостійно Продавцем. Продавець не зобов’язаний забезпечувати наявність будь-якого Товару для продажу. У випадку відсутності Товару, зазначеного Покупцем у Замовленні, Продавець повідомляє про це Покупця. Такі обставини не тягнуть жодних несприятливих наслідків для Продавця. Обов'язок щодо здійснення продажу Товару виникає у Продавця з моменту підтвердження Замовлення Продавцем.

5.17. Покупець при розміщенні Замовлення повідомляє Продавцю номер контактного телефону та іншу контактну інформацію, яка має бути актуальною та забезпечувати можливість отримання Покупцем інформаційних повідомлень та погодження із Продавцем умов Договору. Продавець не несе відповідальності за відмову Покупця від отримання повідомлень Продавця, перебої у доставці таких повідомлень, відсутність зв'язку, несправності при наданні телекомунікаційних послуг та неперевіряння Покупцем вхідних повідомлень та/або дзвінків.

6. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР

6.1. Безпосередньо на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу, надається наступна інформація про такий Товар.

          6.1.1. назва Товару; 

          6.1.2. дані про ціну Товару;

          6.1.3. дані про основні властивості (характеристики) Товару.

6.2. До всіх Товарів, що реалізуються в lнтернет-магазині, застосовуються визначені цим Договором:

          6.2.1. умови та правила придбання таких Товарів

6.3. Bci Товари, що реалізуються в Інтернет-магазині:          

          6.3.1. вироблені та реалізуються lП «Євроголд lндестріз Лтд»;

          6.3.2. вироблені іншими компаніями, повне найменування та місцезнаходження яких зазначені в маркуванні продукції;

          6.3.3. не містять шкідливих для здоров'я речовин і застережень щодо використання Товару (якщо інше прямо не зазначено на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу);

          6.3.4. для забезпечення ефективного та безпечного ïx використання вони повинні зберігатися із дотриманням встановлених Договором вимог та використовуватися виключно за призначенням.

6.4. Укладаючи Договір (зокрема розміщуючи Замовлення) Покупець підтверджує, що він ознайомився та одержав всю необхідну, доступну, достовірну та своечасну інформацію про Товар, що забезпечує можливість його свідомого та компетентного вибору, включаючи всю інформацію, що передбачена чинним законодавством України, зокрема (але не обмежуючись) cт. 13 та ст. 15 Закону. Покупець також підтверджує, що він мав можливість до першого Замовлення звернутися до Продавця для ознайомлення з інформацісю про Товар та самим Товаром у місцях, де він реалізується.

7. СТРОКИ ПРИДАТНОСТІ, ГАРАНТІЙHI СТРОКИ ТА УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

7.1. Гарантійний строк на Товари вказаний в експлуатаційній документації/ на плакаті та враховується з дня отримання такого Товару Покупцем.

7.2. Продавець гарантує якість Товару, безоплатне усунення недоліків, заміну Товару a6o повернення коштів у встановлених Законом випадках протягом гарантійного строку. У разі, якщо пошкодження (дефекти) Товару виникли у зв'язку з порушення умов використання, зберігання, транспортування Товару, Продавець звільняється від гарантійних зобов'язань в повному обсязі.

7.3. Права Покупця у випадку виявлення недоліків Товару встановлені Законом.

8. ЦІНА TOBAPУ. ПОРЯДОК ОПЛАТИ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

8.1. Ціна Товару визначається самостійно Продавцем та назначена безпосередньо на сторінці, на якій такий Товар пропонується для продажу. Ціни можуть змінюватися у будь-який час за одностороннім рішенням Продавця. Будь-які зміни цін на Товари набувають чинності з моменту ïx відображення в lнтернет-магазині.

8.2. Ціна Товару в lнтернет-магазині може відрізнятися від ціни аналогічного чи того ж самого Товару, що пропонується для продажу Продавцем в магазинах роздрібної мережі.

8.3. Ціна, за якою Покупець може купує Товар, остаточно фіксується у Замовленні та є обов’язковою для Сторін з моменту підтвердження такого Замовлення Продавцем.

8.4. 3нижки на Товари, а також акційні пропозиції встановлюються за одностороннім рішенням Продавця та набувають чинності з моменту ix відображення в Iнтернет-магазині. Умови дії знижок та акційних пропозицій встановлюються за одностороннім рішенням Продавця.

8.5. Вартість всіх Товарів зазначена з урахуванням всіх податків та зборів, передбачених чинним законодавством України.

8.6. Покупець може здійснити оплату Товару в гривні за своїм вибором:

          8.6.1. в готівковому порядку — шляхом оплати замовлення у відділенні поштового сервісу, яким здійснюється доставка Товару;

          8.6.2. в безготівковому порядку — шляхом оплати замовлення банківською карткою в Iнтернет- магазині за допомогою доступних платіжних систем a6o у відділенні почтового сервісу при отриманні Товару;

          8.6.3. в безготівковому порядку — на розрахунковий рахунок Продавця.

8.7. Повернення коштів у випадках, передбачених Договором та Законодавством, здійснюється в безготівковому порядку шляхом перерахування ціни Товару на банківський (картковий) рахунок Покупця, зазначений Покупцем у Заяві на повернення Товару.

8.8. Bci розрахунки між Сторонами здійснюються в національній валюті України — гривні.

9. ДОСТАВКА TOBAPУ. ПPABO ВЛАСНОСТІ

9.1. Товари доставляються лише в межах України згідно п. 2 5 Договору. Товари доставляються поштовим сервісом, обраним Продавцем на власний розсуд.

9.2. Якщо вибрані Покупцем Товари є в наявності, час доставки складає від 2 (двох) до 5 (п’яти) робочих днів після розміщення Замовлення (в залежності від регіону та виду доставки). Час доставки може бути довшим для продажів за зниженими, акційними цінами або під час спеціальних кампаній. Час доставки може бути збільшений Продавцем за його власним рішенням на строк до 30 (тридцяти) днів з моменту розміщення Замовлення.

9.3. Доставка Товарів здійснюються за робочим графіком поштового сервісу, обраного Продавцем. Продавець не впливає на роботу поштового сервісу та не несе відповідальності за затримку при доставці Товару, що сталася з вини поштового сервісу.

9.4. Покупець може обрати один з двох способів доставки Товару:

          9.4.1. кур’єрська доставка до визначеного Покупцем місця — передбачає доставку Товару кур'єром до місця, зазначеного Покупцем в Замовленні;

          9.4.2. доставка на відділення поштового сервісу — передбачає доставку Товару до відділення поштового сервісу, зазначеного Покупцем в Замовленні.

9.5. Вартість доставки Товарів не включається до вартості Товарів та сплачується Покупцем окремо. Вартість доставки Товарів залежить від обраного Покупцем способу доставки та загальної вартості Товарів, зазначених в Замовленні та згідно тарифів компаній поштового сервісу.

9.6. У випадку, якщо Товар відсутній у Продавця a6o Замовлення неможливо виконати з будь-якої іншої причини, Продавець повідомляє про це Покупця В такому випадку Покупець вправі відмовитися від Замовлення a6o підтвердити очікування появи Товару в наявності у Продавця протягом одного місяця. У випадку відсутності Товару в наявності у Продавця протягом одного місяця, Договір вважається не укладеним, а грошові кошти (якщо такі були сплачені за Товар) підлягають поверненню Покупцеві.

9.7. Датою отримання Товару вважається дата видаткової накладної.

9.8. Право власності на Товар, а також ризик випадкового знищення (пошкодження) a6o втрати Товару переходять від Продавця до Покупця з моменту передачі Товару Продавцем кур'єру a6o поштовому сервісу для доставки Покупцю.

10. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ TOBAPУ. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

10.1. Покупець має право вимагати обміну та/або повернення Товару у випадках, на умовах та в порядку, передбаченими Законом.

10.2. Для отримання інформації щодо порядку, умов та можливості обміну Товарів Покупець зобов'язаний звернутися до Контакт-центру.

10.3. Повернення Товару здійснюється на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у «Правилах повернення товару, що с невід’ємною частиною Договору публічної оферти про роздрібну купівлю- продаж товарів на сайті www.shop.eurooold-industries.com, з якими можна ознайомитися в розділі Інтернет-магазину «Правила повернення», з урахуванням особливостей повернення Товарів належної якості та неналежної якості що там зазначені.

10.4. Покупець має право вимагати розірвання Договору у випадках, на умовах та в порядку, передбаченими Законом. Наслідки такого розірвання визначаються Законом.

11. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗГЛЯДУ ПPETEНЗІЙ

11.1. Будь-які заяви та/або претензії Покупця щодо якості Товарів, ціни, доставки Товару, розірвання Договору, повернення сплачених за Товар грошових коштів, умов Договору тощо, приймаються та розглядаються Продавцем виключно, якщо вони заявлені в письмовому вигляді.

11.2. Заява та/або претензія вважається поданою належним чином (в письмовому вигляді), якщо вона: 

          11.2.1. підписана Покупцем, яким було розміщене Замовлення та/або уповноваженою ним особою із поданням документів, що підтверджують повноваження такої особи

          11.2.2. подана у письмовому вигляді особисто Продавцю (нарочно) a6o направлена поштою, чи кур'єром за адресою місцезнаходження Продавця

          11.2.3. направлена в електронному вигляді скан-копія на електронну адресу Продавця, що зазначена в статті «Відомості про Продавця» цього Договору.

11.3. Претензії Покупців розглядаються в порядку та в строки, передбачені Законодавством.

11.4. Заяви та звернення, що не пов'язані безпосередньо із Договором, укладеним із Покупцем та обробкою чи виконанням окремого Замовлення та/або придбаним Товаром, розглядяться в порядку, передбаченому Законом України «Про звернення громадян» № 393/96-BP від 02 жовтня 1996 року.

12. ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАВЦЯ

12.1. 3 питань, пов’ язаних із укладенням, виконанням, зміною, припиненням Договору, заявленням претензій та врегулюванням спорів, пов’ язаних із Договором, просим о звертатися до Продавця: 

          12.1.1. повне найменування — lноземне Підприємство «Євроголд Iндестріз Лтд»

          12.1.2. місцезнаходження (адреса офісу): 10025, м. Житомир, вул. Промислова, 1/154

          12.1.3. ідентифікаційний код — 32265502

          12.1.4. контактний телефон (Контакт-центр): 0 800 400 009

          12.1.5. адреса електронної пошти (електронна адреса): info@eurogold-industries.com

         12.1.6. адреса Iнтернет-магазину — www.shop.eurooold-industries.com

13. ПРАВИЛА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13.1. Правила конфіденційності та забезпечення захисту персональних даних Покупців здійснюється на умовах та в порядку, визначеними Продавцем у розділі Iнтернет-магазину «Правила конфіденційності».

13.2. Збір, обробка та зберігання персональних даних, що надаються Відвідувачами Сайту та Покупцями у зв'язку з користуванням Сайтом здійснюється у відповідності з положеннями Закону України «Про захист персональних даних» .

13.3. Відвідуючи Сайт та здійснюючи Замовлення Товару через Сайт особа підтверджує, що надає свою згоду на збір, обробку та зберігання ïï персональних даних.

13.4. Збір, обробка та зберігання персональних даних здійснюється з метою забезпечення виконання вимог чинного законодавства України щодо обліку податків i зборів, бухгалтерського обліку, фінансового моніторингу тощо.

13.5. Продавець має право використовувати персональні дані з метою виконання Замовлення Покупця, а також використовувати надану контактну інформацію для відправлення Відвідувачам сайту та Покупцям рекламну та іншу інформацію.

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

14.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю та/або третім особам у зв’язку з неправильным використанням Товару (в тому числі але не обмежуючись — не за цільовим призначенням).

14.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, завдану Товару під час його транспортування третіми особами за умови, що Товар було упаковано у спосіб, що виключає пошкодження при нормальных умовах транспортування товару відповідного виду.

14.3. Продавець звільняється від відповідальності у разі, якщо невиконання та/або неналежне виконання обов'язків, передбачених даним Договором сталось у зв’язку з тим, що Продавець зазнав дії обставин непереборної сили (форс-мажор).

14.4. Продавець звільняється від відповідальності у разі, якщо невиконання Замовлення та/або обов'язків, передбачених цим Договором, сталось у зв'язку з неможливістю зв'язатись з Покупцем, в тому числі (але не обмежуючись) у зв'язку із зазначенням останнім невірних та/або недостовірних контактних даних у Замовленні/обліковому записі (Профілі).

14.5. Перед початком експлуатації Товару, придбаного на Сайті, Покупці зобов'язуються ознайомитись з правилами експлуатації Товару В разі необхідності роз'яснення умов та правил використання Товару — до початку використання Товару Покупець зобов'язаний звернутись за роз’ясненнями до Продавця. У разі, якщо таке звернення не відбулося, Покупець повністю та самостійно несе відповідальність за правильність експлуатації Товару, вважається таким, що ознайомлений з такими правилами в повній мірі. За поиикодження, знищення Товару, а також за шкоду, заподіяну у зв'язку з порушенням правил експлуатації Товару несе Покупець за умови, що він ознайомлений a6o вважається таким, що ознайомлений з правилами експлуатації Товару згідно з цими Умовами.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ CПOPIB

15.1. Уci спори, що виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

15.2. У разi, якщо відповідний cпip неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в порядку, визначеному чинним законодавством України

16. СТРОК ДІЇ

16.1. Даний Договір діє з моменту ïï акцепту Покупцем (оформлення Замовлення в порядку, визначеному цим Договором) та діє до моменту відкликання такого акцепту.

16.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінювати положення Умов, оприлюднюючи на сайті lнтернет-магазину діючу редакцію Договору.

17. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. У разі визнання недійсним будь-якого положення Договору в судовому порядку, всі інші положення залишаються діючими в повному обсязі.

17.2. Продавець має право в односторонньому порядку вчиняти будь-які зміни до Договору та створювати доповнення до них за умови ïx публікації (розміщення) на сайті Інтернет-магазину.

17.3. Bci питання, неврегульовані даним Договором, регулюються нормами чинного законодавства України.

Моє місто
0 800 400 009
Пн. – Пт.: 09:00-17:00
Сб. – Нд.: Вихідний
м. Житомир
вул. Промислова 1/154